Loading...

UF-20S/JSS-20

UF-20S/JSS-20

<p>* UHF PLL自动选讯系统提供200~480公尺的有效...

US-20S/UF-20TB

US-20S/UF-20TB

<p>* UHF PLL自动选讯系统提供200~480公尺的有效...

RU-992/RU-850LTH

RU-992/RU-850LTH

<p>在US-8002所累积的经验基础上,RU-992结合...

RU-992/RU-850LTB

RU-992/RU-850LTB

<p>在US-8002所累积的经验基础上,RU-992结合...

TS-101D/Mh-101

TS-101D/Mh-101

<p>①搭配单支无线发射器使用 </p><p>②搭配锁相...

TS-101D/PT-101

TS-101D/PT-101

<p>①搭配单支无线发射器使用 </p><p>②搭配锁相...

TS-102D/Mh-102

TS-102D/Mh-102

<p>①    自动选讯功能(Diversity)使接收断讯降...

TS-102D/PT-102

TS-102D/PT-102

<p>①    自动选讯功能(Diversity)使接收断讯降...